PIŠI SE… BRIŠI SE… / WRITE YOURSELF… ERASE YOURSELF…

guyg

2010    video / 6min8sek / objekat / 21x26cm 

Jednom rukom pišem, a drugom brišem. Pišem svoje ime i prezime latiničnim i ćiriličnim pismom naizmjenično i isto tako ga brišem. Zvanično pismo u BiH je ’’ili’’ jedno ’’ili’’ drugo, odnosno nema zvaničnog pisma. Moguće je pisati i jednim i drugim ali u pojedinim situacijama jedno ili drugo je pogrešno. Pojedinac to ne može znati. U perfomansu se trudim da u određenom trenutku pišem samo jednim ali to postaje nemoguće nakon nekog vremena zbog čestog ponavljanja jednog i drugog. Pišem i brišem dok ne pocijepam papir.

gjygh

2010    video / 6min8sec / object / 21x26cm

With one hand I am writing and with other erasing my name and surname. It is written with Latin and Cyrillic alphabet and erased alternatively.

Authoritative writing style in BiH is either one ‘’or’’ another, meaning that there is no authoritative letter. It is possible to write with both letter styles but in some occasions one or another is wrong. Individual can only guess. In performance I am trying to write in one style but after a while it becomes impossible because of the frequent repeating of both styles. I’m writing and erasing until I tear up the paper.