PREOBRAŽENJE / TRANSFIGURATION

hhhjh

2009   video rad / 7min10sek / objekat / 32x30x10cm

Preobraženje kao promjena oblika i mentalnog stanja, evolucija ličnosti. Rasplitanje kose kao akt neprihvatanja ograničenja i konvencija individualne sudbine, opšte usvojenog načina života i društvenog poretka kroz ličnost umjetnice ili žene. 

Rad se sastoji od dva video zapisa.

U prvom video zapisu moja majka formira pletenicu od moje kose. Navlačim rukavicu-češalj, koju sam napravila od radničke rukavice i prirodnih bodlji bagremovog drveta (drveta koje ne trune, drveta od čijih bodlji je napravljena Hristova kruna) i raščešljavam pletenicu dok moja kosa ne postane potpuno slobodna od bilo kakvog oblika. U odnosu na svakodnevni ritual češljanja radi «uljepšavanja» ovakav način češlajanja je prije svega raščešljavanje radi oslobađanja tradicionalne forme ženske frizure (pletenice). U drugom video zapisu moja kosa je zapletena u granu Bora, na planini Kozari na kojoj sam rođena i gdje se moja ličnost počela formirati, što je iznenada prekinuto 1991.god. Trudim se da odvojim  kosu od grane. Pokušavam da se krećem, što je bolno i skoro nemoguće budući da mi grana Bora čupa kosu kada i najmanje pomjerim glavu.

Voljom, upornim pokušajima i pomjeranjem granice bola ipak uspijevam da se oslobodim vezanosti za negativnosti prošlosti.

jnkjn

2009   video work / 7min10sec / object / 32x30x10cm

Transfiguration as transformation of form and mental state, as evolution of personality. The undoing of a tress is an act of refusal to except the constraints and conventions regulating individual destiny, the commonly excepted way of life and social hierarchies, through the personality of an artist and a woman.

The work consists of two videos.

In the first video my mother does my hair into a tress. I put on a brushing glove, which I made from a protective glove and real acacia thorns (wood that doesn’t rot, wood whose thorns were used to make the crown of Christ), and brush my tress until my hair loses shape. In relation to the daily ritual of brushing one’s hair to be beautiful, this manner of brushing is performed, above all, as an act of undoing hair to deliver it of the traditional female hairstyle (a tress).
In the second video my hair is entangled in a branch of a pine-tree on Mount Kozara, where I was born and where my identity started to take form, a process interrupted abruptly in 1991. I try to disentangle my hair from the branch. I try to move, which is painful and almost impossible, as the branch pulls at my hair at the slightest move of my head.

By strong will, persistent efforts and pushing the boundaries of pain I manage somehow to free myself from my addiction to this negative past.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.