PROMJENLJIVO TIJELO / SHIFTING BODY

 

2009-2012   Crteži / Olovke u boji / ≈32x23cm

U seriji crteža promišljam sopstveno tijelo koje se opire određenim mapiranjima – upisima, pečatima ili uslovljenostima koje proizilaze iz okruženja (društvenog, političkog, sociološkog). Kako trenutne medijsko/prostorne specifičnosti u kojima se nalazi moje tijelo utiču na parcijalizaciju subjektivne i objektivne slike tijela?

Tijelo kao potencijalna tabula rasa na koju se ovi šabloni upsuju često su prepreka do istinkog razumijevanja sopstvenog tijela kao fragilnog i specifičnog u odnosu na druge. Da li je univerzalizacija tijela rezultat gubljenja te specifičnosti i u kojoj mjeri se univerzalizacija dešava putem medijske provokacije (gdje je tijelo veoma često prikazano u flawless maniru)? Iz ovoga često proizilaze različita uputstava kako proizvesti savršeno tijelo kao da već ne posjedujem sopstveno tijelo. Tretiranje tijela kao objekta, kao sredstva, kao oličenja određenog statusa u društvu ili neke vrste prestiža.

Zanimaju me specifičnosti samog uzorka ponašanja kojima nastaju različiti diskursi subjekta i svijeta koji ga okružuje. Kako se moje tijelo buni protiv sistema, kako ga prihvata ili  kakva je trenutna pozicija moga tijela u centru medijski uzurpiranog prostora?

Tijelo crtam kao ljušturu, bezlično i transparentno i zatim ga ispunjavam različitim riječima, ili rečenicama ili opet samo znakovima. Izolujem neke pokušaje parcijalnih objašnjenja (medicinskih, filozofskih, naučnih, religioznih) tjelesne slike i njene funkcije, i mapiram tijelo sa njima da bih preispitala njihovu neophodnost. Na ovaj način nedorečenost i nemogućnost da se tijelo objasni parcijalno postaje očigledna.

   2009-2012   Drawings / Colored pencils / ≈32x23cm  In this series of drawings I explore my body as resisting to mapping – to the inscriptions, imprints and conditioning coming from the surroundings (social, political, sociological). How do the present media/spatial differences/specifics (in which my body is situated) affect the segmentation of the subjective and objective body image?

The body as a potential tabula rasa on which these media-promoted patterns are inscribed. This implicates the treatment of the body as an object, as an asset, as a reflection of a certain social status or some kind of prestige. I am interested in distinct behavioral patterns creating various discourses between a subject/one’s inner body and the surrounding world. How does my body actually oppose the surrounding system, how does it accept it, and what is the current position of my body in the center of space as usurped by the media? I draw my body as a shell (transparent and without identity), and then fill it in with different words, sentences, or just signs. I isolate attempts of partial explications (medical, philosophical, scientific, religious) of the body image and its functions, and map the body with them in order to question their necessity/integrity. This makes obvious the deficiency and impossibility of partial explanations of the body.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.