JANUSOVO DRVO / JANUS TREE

  2008-14   Instalacija / Fotografija / ≈ Drvo koje je jednom raslo, posječeno je. Drvo bojim bijelom bojom i opet ga sadim u zemlju da bih sačuvala njegovo postojanje u drugoj funkciji. Janusovo drvo / Univerzitetski kampus Banjaluka / 2008 Kasarna “Vrbas” u prvoj deceniji 2000-te doživljava promjenu funkcije te postaje Univerzitetski kampus. Na prostoru bivše kasarne pronalazim posječeno drvo, farbam ga u bijelo i sadim ga ispred zgrade Tereza kao dio postavke izložbe Spaport. Rad je produkovan prvi put. Janusovo drvo / Moja Zemlja Štaglinec / 2008 Porodično imanje Vlaste Delimar u Koprivnici promijenilo je funkciju posredstvom umjetnice i postalo umjetnička organizacija “Moja zemlja Štaglinec”. Na imanju sam pronašla srušeno drvo ofarbala ga u bijelo i posadila kao simbol te promjene stanja i funkcije prostora. Rad “Janusovo drvo” je ovdje drugi put produkovan. Janusovo drvo / Keiserskautern / 2014 Na izložbi “Weg mit Kunst” u Keiserslautern-u, produkovala sam rad Janusovo drvo po treći put,na lokaciji Pfälzerwald na šumskoj stazi u blizini grada. Staza mijenja funkciju i postaje izložbeni prostor za vrijeme trajanja izložbe. Jedno srušeno drvo sam izdvojila, ofarbala u bijelo i posadila u blizini hrasta koji tu živi već stotinu i osamdeset godina.   2008-14  Instalation / Photograph / ≈ Tree that was growing once, was cut down. I paint the tree in white colour and replant it in the ground to save its existence through different function.  Janus tree / University campus Banjaluka / 2008 Military base “Vrbas” is changing its function in first decade of 2000 and becoming University campus. On the area of ex military base I found tree that was cut down, I am painting it in white and planting it in front of Tereza building as a part of Spa port exhibition. Janus tree / My land Staglinec / 2008 Family estate of Vlasta Delimar in Koprivnica has changed its function by the idea and will of the artist herself and became art association “My land Staglinec”. On the estate I found tree that was cut down, painted it in white and planted it as a change-symbol of function and state of the space. The work “Janus tree” was produced for the second time here. Janus tree / Keserslautern / 2014 On exhibition “Weg mit kunst” in Keiserslautern, I produced work “Janus tree” third time, on a location Pfälzerwald, on a forest path near the city. Path changes function and becomes exhibition space during the event. I isolated one tree that was cut down, painted it in white and planted it near the oak tree that is living there for one hundred and eighty years.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.