INTRALIGHT

bvcbc

  2009   instalacija / light box sa fotografijama / 150x250cm

Intra lat. kao unutra, iznutra, vremenski, prije isteka, u obimu, u granicama... 

Light engl. / svjetlost, kao elektromagnetna radiacija koja stimuliše čulo vida i omogućava poimanje oblika i pojava te njihovo razlikovanje... Sa fotografija nastalih u različitim periodima života iz poznatog, prijatnog  okruženja isijecam svoj lik. Sve fotografije lijepim na površinu pleksiglasa koju montiram kao neku vrstu light-boxa. Iza površine pleksiglasa postavljam neonska svjetla. Kada se neonke upale sa svih mjesta sa kojih sam isjekla svoj lik prosijava bijela svjetlost. Od mog identiteta ostaje samo bijeli obris. Tako da svi ljudi koji su u mojoj blizini, koji me grle, ljube ili su prema mome tijelu u bilo kakvom odnosu, sada se odnose prema figuri bez identiteta. Komuniciraju sa čistom svjetlosti, čistom elektromagnetnom radiacijom. Ali moje prisustvo je bez obzira na nedostatak identiteta začuđujuće snažno.

gfgjg

2009   instalation / light box with photographs / 150x250cm 

Intra Lat. / as in, inside, space of time, before the end, inside perimeter, inside of borders...

Light Engl. as electromagnetic radiation which stimulates the sense of sight and enables understanding of shapes and appearances and their differentiation... I cut out my figure from the familiar, pleasant environments in photographs taken at various times in my life. I glue all photos onto an acrylic glass surface which I install as a kind of light box. I set neon lights behind the acrylic glass sheet. When the neon lights are turned on, white light shines through the empty spaces of my cut-out figure. A white shape is all that is left of my identity. Consequently, all those people near me or those in any relation to my body now relate to a figure without identity. They now communicate with pure light, pure electromagnetic radiation.
Regardless of my missing identity, my presence is nonetheless amazingly strong.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.