ISJEČCI / CUT OUTS

  jhbjh  

2011-13   crteži / akvarel bojice na papiru / 21x29cm

Termin cut-out kao naknadno fotografsko editovanje, sklapanje, rezanje, spajanje dijelova jedne ili više fotografija  u smislenu cjelinu komparativno je selektivnosti sjećanja. Za seriju biografskih ``cut-out momenti`` crteža koristim fotografije nastale u različitim periodima života. Crtam emotivno snažno investirane situacije gdje sam u određenom odnosu sa bliskim ljudima, situacije kojih se često sjećam. Mašinom za kucanje ispisujem (ispunjavam) prazan prostor na crtežima, naknadno semantički determinišući svaki pojedinačni odnos. Ono što ispisujem na papiru su bitni (istorijski, politički, kulturni, tehnički, naučni...) događaji koji su obilježili tu godinu, a samim tim indirektno i moj intimni, fotografski zabilježen trenutak. Može se reći da su to univerzalni (prijeteći), indirektno proživljeni događaji koji okružuju i šire određuju individualni (intimni), direktno proživljeni trenutak.

hkhb

2011-2013   crteži / aquarelle pencils on paper / 21x29cm 

The term cut-out, as post-production photo editing, assembly, cutting, merging parts of one or more photographs into a meaningful ensemble, is comparative to the selectivity of memory. I use photographs taken at different times in my life for a series of biographic drawings called ‘cut-out moments’. I draw emotionally charged situations putting myself in specific relations with people I am close with and situations I often remember. I use a typewriter to type (fill) in the empty space of the drawings, subsequently determining semantically every single relation. What I type on paper is important events (historical, political, cultural, technical, scientific, …) that marked that specific year, and at the same time indirectly marked the intimate moment of my life recorded with the photograph. One can say that those are universal (threatening), indirectly experienced events, which surround and determine more broadly individual (intimate) moments experienced directly.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.