UMJETNICE NA DJELU / ARTISTS AT WORK

hjhjh 2010   svijetleća kutija / 41x61x15cm

‘’Umjetnice na djelu’’ je rad koji je nastao u vrijeme realizacije projekta INTRADA/načini pripovijedanja (kustosica Karin Role/Njemačka) . Na projektu radim sa dvije umjetnice, Vibke Elzel i Janom Miler porijeklom iz Njemačke. Razlika između nas je ta što stvaramo umjetnost u različitim kulturnim, društvenim i sociološkim sredinama. 

Sličnost je ta što nas sredina u kojoj stvaramo umjetnost oblikuje i specifično kontekstualizuje naš rad. Fotografija koja je nastala prilikom zajedničke posjete Incelu (nefunkcionalna fabrika celuloze) upotrebljena je kao pozornica na kojoj umjetnice djeluju. Nestajanje jedne pozornice može biti pozitivan početak. Likovi umjetnica su izrezani i tako svjetlost iz pozadine svijetleće kutije postaje vidljiva. Jedan sloj identiteta je izbrisan, što upućuje na okolnosti koje oblikuju djelovanje umjetnica. 

dsds

2010   light box / 41x61x15cm 

Artists at work is a piece which was created during the staging of the project INTRADA / modes of speech (curator Karin Role / Germany). I collaborated on this project with two more artists, Viebke Elzel and Jana Miller from Germany. The difference between us is that we create art in different cultural, social and sociological environments.

The similarity is that the environment in which we create our work shapes and contextualises it in special ways. A photograph that was taken during our joint visit to Incel (a moribund cellulose plant) is used as a stage on which the artists operate. The disappearance of a stage can be a positive start. The artists’ characters are cut out, making visible the light from the background of the light box. One layer of identity is erased, indicating circumstances which shape the artists’ activities.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.