Irfan Hošić / Odjeća kao simbol identiteta / Clothing as a symbol of identity / 2011

“U svrhu što kvalitetnijeg propitivanja slojevitih aspekata rodnog identiteta, Borjana Mrđa dizajnira alatke iznimno ekspresivnog simboličkog značenja i veoma upitne funkcionalnosti. Pohabanu radničku rukavicu umjetnica transformira u alat za češljanje u radu Preobraženje ili u alat za šminkanje u radu Skoro savršen rad. Pritom nastaje kontrast između sopstvenog tijela i grube alatke, a postupak češljanja ili šminkanja postaje groteskan. Uz video-radove, kao svjedočanstvo teških postupaka kojima je izložila sopstveno tijelo ostaju dvije redizajnirane rukavice. Jedna je preoblikovana u češalj od prirodnih bodlji bagremovog drveta, a druga u spravu za šminkanje lica. Njihovo idejno težište izmješteno je izvan njihove primarne svrhe, čime je iznova uspostavljena lična drama vezana uz slojevita i zbunjujuća pitanja identiteta."

*

“For the purpose of greater quality of questioning the layered aspects of gender identity, Borjana Mrđa designs tools with extremely expressive and symbolic meanings of very questionable functionality. The artist transforms a shabby working glove into a tool for combing in the work Transformation or into the makeup tool in the work Almost perfects work. The result is contrast between her body and a rough tool, and the process of combing hair or putting on make-up becomes grotesque. With the video works, testimony of the heavy procedures, to which she is exposed her own body, remain two redesigned gloves. One is transformed into a comb with natural spines of acacia wood, and the second into the tool for make-up. Their conceptual focus has moved beyond their primary purpose, and a personal drama, related to the layered and confusing questions of identity, is re-established."

uzeto iz kataloga / taken from catalogue:

Urednik / Editor: dr. sc. Irfan Hošić; Izdavac / Publisher:
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću (Faculty of Technical Engineering, University of Bihać), Gradska galerija, Bihać (City Gallery, Bihać); 
Recenzenti / Expert review: dr. sc. Hajrudin Hromadžić
dr. sc. Ljiljana Ševo ; Lektor i korektor / Proofreading: dr. sc. Hrvoje Juric; Prijevod na engleski / English translation: Merima Zulić i Željka Miklošević; Lektor engleskog prijevoda / Proofreading of english translation: Paul Weil; Likovno oblikovanje / Graphic design: labvisual.de; Administracija / Administration: Maida Galić; Štampa / Printed by: Gra čar, Bihać, Bosna i Hercegovina; tiraž / distribution: 500