Contemporary Thesaurus / MSURS / Banjaluka

Contemporary Thesaurus / MSURS / Banjaluka

Povodom obilježavanja 45 godina od osnivanja institucije, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, 10. februara 2016. godine u 19 časova biće otvorena izložba „Contemporary Thesaurus“.

Izložba je autorski projekat MSURS, a osmišljena je kao novi presjek savremene vizuelne umjetnosti u Republici Srpskoj i bavi se aktuelnim pojavama, medijskim osobenostima i teorijskom genezom savremene umjetničke scene tokom posljednjih godina. Izložbom su obuhvaćena djela 10 autora (Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tač.ka), koji su svojim aktivnim i intenzivnim prisustvom na savremenoj sceni ovog prostora, detektovani kao njeni vodeći nosioci. Koncepcijska osnova izložbe na poseban i inovativan način povezana je sa izgubljenim crtežima Ismara Mujezinovića koji su činili integralni dio spomeničke cjeline, umjetnika Antuna Augustinčića, posvećene palim Krajišnicima na Banj brdu, popularnoj rekreativnoj zoni grada Banjaluke. Koncept izložbe osmislila je kustoskinja Žana Vukičević, a bazira se na pojmu tezaurus (lat. thesaurus), koji se u muzeologiji odnosi na proces prikupljanja i formiranja muzejskih zbirki čineći njihovo misaono i spoznajno utemeljenje. Contemporary Thesaurus je rezultat prepoznavanja vrijednosti savremenih umjetničkih pojava i potrebe za njihovim trajanjem na umjetničkoj sceni ovog prostora, iniciranoj od strane Muzeja. Izložba će nakon Banja Luke, biti predstavljena krajem maja i novosadskoj publici u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a početkom sledeće godine u Kulturnom centru Beograd. Povodom obilježavanja ovog značajnog datuma u Muzeju savremene umjetnosti RS 10. februara biće otvorena za javnost nova interaktivna vizuelna platforma www.msurs.net realizovana uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini. Aktiviranje nove veb stranice pored toga što donosi pregled aktivnosti MSURS u posljednjih nekoliko godina, omogućava i nove pristupe komunikacije sa publikom, umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou. Dan Muzeja je odlična prilika da se promovišu i zaokruže rezultati u protekloj godini , koji će biti promovisani u vidu publikacije Inventure 2015, koja pruža potpuni uvid u bogatu programsku aktivnost Muzeja u protekloj godini. Izložba će biti otvorena do 10.marta 2016.godine.

source page: /http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=187171